Ligt onze gebouwde omgeving op schema voor 2050?

Nederland wordt geconfronteerd met een grote uitdaging voor het jaar 2050. Volgens het Klimaatakkoord is het namelijk zo dat tegen dat jaar de gebouwde omgeving in Nederland in haar geheel CO2-neutraal dient te zijn. Omwille van deze reden dienen er de aankomende 29 jaar nog zeven miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen van het gas af te worden gehaald. Dat is een omvangrijke klus die in de praktijk nog behoorlijk wat obstakels kent.

CO2-neutraal tegen 2050

Het aantal woningen dat op moment van schrijven van het gas af is gehaald blijft aanzienlijk achter op het tempo dat eigenlijk is vereist om tegen het jaar 2050 de vooropgestelde CO2-neutrale doelstelling te kunnen behalen. Om deze doelstelling te kunnen halen zijn er dan ook een slordige 50.000 woningrenovaties vereist per jaar. Dat lijkt op zich reeds indrukwekkend, maar dat wordt het pas echt wanneer we deze hoeveelheid per dag gaan bekijken. Dan komen we namelijk uit op 1.500 woningrenovaties per dag! Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de energietransitie een versnelling hoger kan schakelen. Enkel en alleen op die manier wordt het namelijk mogelijk om echt een klimaatneutrale gebouwde omgeving te bereiken in het jaar 2050.

Hoe een boost geven aan de energietransitie in de gebouwde omgeving?

Er liggen verschillende mogelijkheden op tafel om de energietransitie binnen de gebouwde omgeving een boost te kunnen geven. Eén van deze mogelijkheden kan ervoor zorgen dat de gebouwvoorraad 70 procent efficiënter, voordeliger en sneller kan worden verduurzaamd. Centraal in deze aanpak staan de contingenten. Een contingent ontstaat door een match te maken tussen een verduurzaming oplossing die zich reeds heeft weten te bewijzen zoals zonnepanelen en het DNA van een gebouw.

De verwachting op moment van schrijven is dat een contingent over een gemiddelde omvang zal beschikken van 15.000 gebouwen. Doel van het contingent? Het herhaalbaar kunnen inzetten van een verduurzaming oplossing binnen dat contingent. Op deze manier is er niet langer meer behoeften aan maatwerk per woning. In de praktijk zou dit als gevolg kunnen hebben dat woningen die zich bevinden in bijvoorbeeld Groningen en Breda tot hetzelfde contingent gaan behoren. Dit terwijl de naastgelegen woningen tot een ander contingent kunnen worden gerekend.

Welke winst valt er te behalen met het gebruik van contingenten?

Gebruik gaan maken van contingenten binnen de gebouwde omgeving brengt een bepaalde winst met zich mee voor zowel bouw- als installatiebedrijven. Hierdoor worden er twee voordelen gerealiseerd. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. Er kan op een gerichte manier worden geïnnoveerd;
  2. Het is mogelijk om zeer gericht op te schalen;

Bovenstaande voordelen zorgen er aanvankelijk voor dat er sprake is van een duidelijk financieel voordeel. Bovendien is het echter ook zo dat er een bepaalde zekerheid geldt met betrekking tot de afzetmarkt. Dit zijn belangrijke voordelen waar beide aangehaalde bedrijven beslist hun voordeel mee kunnen doen. In ieder geval, door je als onderneming te focussen op een contingent binnen de gebouwde omgeving wordt het mogelijk om de ontwikkelde verduurzaming oplossing toe te passen op een cluster van gebouwen.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *