Groene energie opwekken

Een groot probleem dat we als samenleving moeten oplossen is die van de opwarming van het klimaat. Door het uitstoten van bepaalde gassen hebben we last van het versterkte broeikas effect, welke zorgt voor opwarming van onze aarde. Dit soort gassen worden voornamelijk uitgestoten bij het verbranden van fossiele brandstoffen zoals gas, olie, of kolen. Bij het opwekken van energie zijn er schonere alternatieven. Deze alternatieven maken geen gebruik van fossiele brandstoffen en dragen daardoor niet bij aan de opwarming van onze aarde.

Een voor de hand liggende manier is het gebruik van de relatief goedkope zonnepanelen. Deze panelen gebruiken de energie uit fotonen, dus uit licht stralen om deze om te zetten in elektrische stroom, waarmee ons stroom netwerk kan worden gevoed dus. Zonnepanelen kopen is iets wat niet persé door de overheid hoeft te worden gedaan. Ook huishoudens, of boeren met grote daken, kunnen er voor kiezen om zonnepanelen aan te schaffen, door de betaalbaarheid ervan.

Als men aan zon denkt, dan denkt men ook al gauw aan wind. Al helemaal als het om energie gaat, ontkom je niet aan de windmolen. De windturbine zet de energie uit wind om tot elektrische stroom, waardoor we de onuitputtelijke bron van wind kunnen gebruiken voor het opwekken van groene energie. Vaak worden ze in weilanden geplaatst waar ze niemand tot last zijn.

Een laatste voorbeeld is de kerncentrale. Hier wordt gebruik gemaakt van uranium en door het splijten van de kernen hiervan kan er veel energie vrij komen. Ondanks dat dit tegenwoordig uitermate veilig kan gebeuren is er veel protest hier tegen. Mensen worden afgeschrokken door rampen zoals Tsjernobyl en Fukushima en willen er daarom niet aan beginnen. Echter zijn er genoeg redenen waarom een stroomnet met alleen zon en wind niet goed zou werken en ontkomen we dus niet aan het gebruiken van kernenergie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *